diagnostyka neuropsychologiczna i ocena logopedyczna
  • dysleksja, dysortografii, dyskalkulia, dysgrafii
  • Zaburzenia uwagi i nadpobudliwość / impulsywność (ADHD)
  • Pierwotne zaburzenia językowe
  • Plusdotacja/ Wysoki potencjał poznawczy
leczenie neuropsychologiczne i logopedyczne
  • Zabiegi na określone dolegliwościnauka, zaburzeniauwaga i dolegliwości język
  • Leczenie zaburzeń głos
  • Leczenie zaburzeń jaskółka
szkolenie rodziców
  • Ścieżka wsparcie dla rodziców do radzenia sobie z problemami behawioralnymi dzieci
wsparcie naukowe

Zacznij pisać i naciśnij Enter, aby wyszukać

błąd: Zawartość jest chroniona !!